Verslag Wakay/Kaboerie veldtrip - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Verslag Wakay/Kaboerie veldtrip

Actueel > OW MCP NieuwsVerslag Wakay/Kaboerie veldtrip


Nickerie - In navolging op het oriëntatiebezoek in de Nannizwamp werd in de periode 16 t/m 18 april 2009 een veldtrip georganiseerd naar het Wakay/Kaboerie gebied. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP), World Wildlife Fund( WWF), de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), de Afdeling Natuur Beheer van het ministerie van Ruimte Ordening en Bosbeheer (ROGB) en een filmploeg. Bovengenoemde activiteiten houden verband met de nog in uitvoering zijnde project " Comprehensive watermanagement MCP phase 1"


Deze veldoriëntatie had een driedelig karakter m.n.:

1.   Filmreportage over zoetwaterhulpbronnen, biodiversiteit en activiteiten in het kader van het WWF/MCP project.

2.   Spotten van lamantijnen, reuzeotters en bijzondere vogelsoorten o.a. in het Kaboeriegebied.

3.   Hydrologische- en waterkwaliteits metingen in de Kaboeriekreek en Corantijnkanaal.

Het Kaboeriegebied was voor haast alle delegatieleden nog onbekend, vandaar dat de verwachtingen nogal hooggespannen waren. Iedereen had zich vroeg voorbereid om lamantijnen, reuzeotters en bijzondere vogelsoorten te zien, nadat een dag ervoor wat informatie is ingewonnen bij de aan de Kaboeriekreek gesitueerde kostgrondhouders.

Na bijkans 4 uren de Kaboeriekreek te zijn  opgevaren hebben helaas de beesten het laten afweten. Daartegenover zijn toch bijzondere zaken waargenomen, te weten interessante vegetatie voorkomens en ook het onuitputtelijk lijkende zoetwatervoorkomen, dat via de Kaboeriekreek zijn weg vindt naar de Corantijnrivier. Gebruikmakend van de gelegenheid zijn hydrologische en waterkwaliteitsmetingen verricht zowel in de Kaboeriekreek als Corantijnkanaal, nabij de kunstwerken.

Het verdient aanbeveling nadere onderzoeksactiviteiten in het gebied te initiëren op het gebied van o.a. biodiversiteit, ecotoeristische mogelijkheden, hydrologie e.d. omdat er enorme ontwikkelingspotenties hiervoor bestaan.

De delegatie mag terugzien op een geslaagde en nuttige trip dankzij de goed voorbereide logistieke zaken en de spontane medewerking van OWMCP medewerkers te Wakay.


Foto-impressie:


Terug naar nieuwsoverzicht

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu