Overliggend Waterschap MCP brengt werkbezoek aan zusterorganisatie in Nederland - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Overliggend Waterschap MCP brengt werkbezoek aan zusterorganisatie in Nederland

Actueel > OW MCP NieuwsOverliggend Waterschap MCP brengt werkbezoek aan zusterorganisatie in Nederland

Nieuw Nickerie - Van 5 t/m 12 september a.s. zal het Overliggend Waterschap MCP (OW MCP) een werkbezoek afleggen aan Nederland en zal dan te gast zijn bij het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem en de organisatie Wereld Waternet (WWn), gevestigd te Amsterdam. De reis naar Nederland betreft een tegenbezoek. In oktober van het vorige jaar waren de genoemde organisaties in Nickerie en bij die gelegenheid werd een samenwerkingovereenkomst getekend met OW MCP, waarbij de in Nederland gevestigde organisaties zich hebben gecommitteerd om hun ervaring, kennis en kunde op het gebied van het bestuur, de organisatie en de financiering van het waterschapswerk ter beschikking te stellen van de Surinaamse partner. In de overeenkomst, die is aangegaan voor 3 jaar, is ook opgenomen het afleggen van oriëntatiebezoeken aan waterschappen in Nederland door een delegatie van OW MCP, waarbij het functioneren van de Nederlandse waterschappen direct uit de praktijk kan worden geobserveerd en overdracht van kennis over ontwikkelingen bij de Nederlandse waterschappen rechtstreeks kan plaatsvinden.


De samenwerking behelst ook de uitwisseling van ervaring, kennis en kunde op het gebied van het waterbeheer, waarbij wordt gedacht aan kwantiteit en kwaliteit, irrigatie en drainage en het uitvoeren van voorbeeldprojecten in de beheergebieden.

Bij het aangaan van de samenwerking werd gesteld dat concreet gedacht wordt aan het helpen opstellen van een legger voor OW MCP en eventueel voor de inliggende waterschappen en dat ook een trajectplan voor de ontwikkeling van OW MCP van beheerinstantie naar een positie van waterautoriteit en kenniscentrum ten behoeve van alle waterschappen in Nickerie wordt samengesteld. Inmiddels is OW MCP al bezig geweest orde op zaken te stellen en is een Trajectplan opgesteld. Van de Surinaamse overheid wordt hulp ontvangen bij het opstellen van een onderhoudsplan voor het Corantijnkanaal en de bijbehorende kanalen en kunstwerken. Het verstrekken van trainingen en adviezen op het gebied van digitalisering van kaartmateriaal ten behoeve van een verbetering/professionalisering van het waterschapwerk, zijn zaken die ook al door OW MCP worden voorbereid.


Bij het bezoek aan Nederland zal ook de Hogeschool Larenstein te Velp worden bezocht, waarbij met de leiding en een groep van 18 studenten van gedachten zal worden gewisseld over een studieopdracht die zij later dit jaar in Nickerie zullen uitvoeren en waarbij OW MCP de begeleiding op zich zal nemen. Op het programma staat ook een bezoek aan de Universiteit van Wageningen, waar nu de tentoonstelling "Wageningen - Suriname" gaande is. Dit contact zal ook dienen om na te gaan of stageplaatsen aan Nederlandse studenten bij OW MCP in Nickerie en omgekeerd aan Surinaamse studenten bij relevante instituten in Nederland kunnen worden aangeboden. Ook zal bekeken worden om toegang te krijgen tot wetenschappelijke publicaties, met het oog op de positie van OW MCP om te fungeren als vraagbaak voor inliggende waterschappen in Nickerie voor allerhande kwesties die te maken hebben met beheer van een waterschap, zoals technische, organisatorische en juridische aangelegenheden. Door de organisatoren is een lijvig programma in elkaar gezet, waarbij zowel van Surinaamse als van Nederlandse zijde presentaties zullen worden gehouden en veldbezoeken afgelegd, waarbij de wijze van onderhoud van kanalen, gemalen en andere kunstwerken zal worden bekeken. De delegatie zal bestaan uit Ir. Manodj Hindori (voorzitter OW MCP bestuur/ delegatieleider), Ing. Prahlad Baidjoe (ondervoorzitter), Richenel Small (secretaris/ penningmeester) en August Lila Lcs (staffunctionaris). De kosten in Nederland zullen volledig gedragen worden door de partners aldaar.Terug naar nieuwsoverzicht

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu