Online meetsysteem waterpeil OW-MCP gebied operationeel - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Online meetsysteem waterpeil OW-MCP gebied operationeel

Actueel > OW MCP Nieuws

Nickerie - De recent geplaatste meetapparaten bij diverse aanvoerbronnen van irrigatiewater voor de landbouw in Nickerie, zijn thans operationeel. Dit is het reslutaat van een samenwerking met het World Wildlife Fund (WWF) en de ADEK Universiteit van Suriname bij het uitvoeren van het Comprehensive Watermanagement Pilot Project.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een holistische benadering van duurzaam geïntegreerd waterbeheer in het MCP gebied. Voor de uitvoering van het project heeft OW MCP in juli 2008 van WWF een grant ontvangen van US$ 114,910. De activiteiten van het project hebben zich tot nog toe vooral geconcentreerd op het aanschaffen en plaatsen van de benodigde instrumenten (Thalimedes) teneinde de waterstanden via telefoonverbinding te kunnen verkrijgen en op de bijbehorende trainingen.

In 2009 zal het accent voornamelijk liggen op het monitoren van de dataverzameling. Tevens zal gewerkt worden aan het voorbereiden van de vervolgfase van dit project, waarbij een gecomputeriseerd watermanagement model zal worden ontwikkeld om de verkregen data te importeren en te analyseren. Met behulp van dit watermanagement model moeten conclusies kunnen worden getrokken over het optimaal benutten van de beschikbare hoeveelheid irrigatiewater ten behoeve van de rijstteelt in Nickerie.

De waterstanden kunnen gevolgd worden via de website Overliggend Waterschap MCP: www.owmcp.org

Terug naar nieuwsoverzicht

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu