August Lila treedt in dienst bij OW MCP - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

August Lila treedt in dienst bij OW MCP

Actueel > OW MCP Nieuws

Nickerie - Per 1 februari is bij het Overliggend Waterschap (OW) MCP in dienst getreden August Lila, die daarmee de organisatie is gaan versterken. In de vergaderzaal van OW MCP werd Lila welkom geheten door de heren Richenel Small en Kries Brindaben Panday, respectievelijk secretaris/penningmeester en directeur van OW MCP.

Bij het voorstellen van Lila aan het personeel is gewezen op de taken die de staffunctionaris zal gaan vervullen. Ter uitvoering van het jaarprogramma van OW MCP was het volgens de heer Small als vertegenwoordiger van het bestuur noodzakelijk, dat de uitvoeringscapaciteit wordt vergroot. De heer Lila wordt belast zijn de leiding van de Afdelingen Wakay Operations en Infrastructuur en als zodanig zal hij onder andere verantwoordelijk zijn voor het monitoren van het adequaat functioneren van Wakay. Tevens zal hij zich bezighouden met de opschoning van het Corantijnkanaal, Pand E, Zuiddrain en het Surinamkanaal.

De heer Lila zal ook ondersteuning verlenen aan de afdeling Waterschappen en zorgdragen voor verdere institutionele versterking van OW MCP. Op grond van zijn ervaringen, vroeg de secretaris/penningmeester ook een SWOT-analyse te maken van OW MCP en daarbij na te gaan welke de sterke en de zwakke punten zijn in de organisatie, zodat deze planmatig kunnen worden aangepast of bijgesteld.

Volgens MCP directeur Brindaben Panday komt de heer Lila weer "thuis". Hij zei zich te kunnen herinneren dat de staffunctionaris al in dienst was van MCP en voor verdere studie naar het buitenland vertrok. Het lag in de bedoeling dat de heer Lila bij terugkeer wederom bij MCP tewerk zou worden gesteld. Door omstandigheden koos Lila toen ervoor elders te werken.

Voor Lila zelf is het een grote uitdaging om weer bij OW MCP te zijn. Hij zei in zijn toespraak tot het personeel, dat hij nieuwe ontwikkelingen bij OW MCP heeft waargenomen, die hij gaarne wenst te ondersteunen. Het grote verschil tussen vroeger en nu is volgens hem dat voorheen er veel werd gerekend op consultants, terwijl hij gemerkt heeft dat de ontwikkelingen nu vanuit OW MCP worden geïnitieerd. Hij zei een groot deel van het personeel al te kennen en dat hij daarom een prettige samenwerking verwacht.

De heer Lila is in het dagelijks leven voorzitter van het L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie en was tot eind 2008 branch manager van Surmac N.V. in Nickerie.


Terug naar nieuwsoverzicht

August Lila
 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu